اسناد

زنگ اندیشگاه

دانشنامه نگاری و چشم‌اندازی از تحول آن، عبدالحسین آذرنگ، دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱، سالن کنفرانس ریاست

مشاهده پوستر

اخبار

گردة گیاهان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلرژی‌های رو به ازدیاد تنفسی و در زمرة مشکلات جدی بهداشت جهانی است که با کنترل یا مدیریت تماس با این ذرات می‌توان بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر بسزایی گذاشت. تقریباً نیمی از…

روز دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، طی مراسمی با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و خیر محترم مهندس علی سعیدی مؤسسة مطالعات پیشرفتة سعیدی در دانشگاه کاشان کار رسمی خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۹۵ هیئت…

دکتر سونیا شیدرنگ به عنوان نخستین پژوهشگر پسا‌دکتری مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در کاشان پذیرفته شد. ایشان که دکتری تخصصی خود را از دانشگاه بوردو فرانسه در زمینه «نخستین پراکنش فرهنگ انسان مدرن و دوره پارینه سنگی جدید در زاگرس»…

بالا