طرح تقویم گرده

گرده گیاهان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلرژی‌های رو به ازدیاد تنفسی و در زمره مشکلات جدی بهداشت جهانی است که با کنترل یا مدیریت تماس با این ذرات می‌توان بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر بسزایی گذاشت. تقریباً نیمی از درآمد خانواده‌های ایرانی با فرزندان مبتلا به آلرژی، صرف هزینه‌های درمان کودک می‌شود. در شهر […]

شروع به کار رسمی مؤسسه‌ مطالعات پیشرفته سعیدی در دانشگاه کاشان

روز دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، طی مراسمی با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و خیر محترم مهندس علی سعیدی مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در دانشگاه کاشان کار رسمی خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۹۵ هیئت امنای دانشگاه کاشان موافقت اصولی خود را با این مؤسسه اعلام کرد و در سال […]

شروع به کار اولین پژوهشگر پسادکتری مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در کاشان

دکتر سونیا شیدرنگ به عنوان نخستین پژوهشگر پسا‌دکتری مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در کاشان پذیرفته شد. ایشان که دکتری تخصصی خود را از دانشگاه بوردو فرانسه در زمینه «نخستین پراکنش فرهنگ انسان مدرن و دوره پارینه سنگی جدید در زاگرس» دریافت کرده است و نخستین دوره پسا‌دکتری خود را در مؤسسه باستان شناسی شرق و […]

قابت تعیین هدف علمی برای تاسواره‌ها

مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی با همکاری سازمان فضایی ایران رقابت تعیین هدف علمی برای تاسواره‌ها را برگزار کرد این رقابت که با هدف تعریف مأموریت‌های علمی برای تاسواره‌ها با همکاری سازمایی فضایی ایران، مجله نجوم و مؤسسه‌ کارآفرینان و نوابغ سعیدی از بهمن ۱۳۹۵ شروع به کار کرده بود، در ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مصادف با […]

اندیشگان بحران آب، ۱۲ آبان ۹۴

اندیشگاه کاشان در چارچوب فعالیت‌های خود در زمینه‌ی هم‌اندیشی‌ها، در روز ۱۲ آبان «اندیشگانِ آب» را در قمصر در محل پژوهشکدۀ اسانس برگزار کرد. در برگزاری این اندیشگان، معاونت فرهنگی دانشگاه و شهرداری کاشان مشارکت داشتند. برای جزئیات بیشتر به برنامه‌ی اندیشگان مراجعه شود. سند این اندیشگان بعدا منتشر خواهد شد.

مراسم پرده‌برداری از لوح تاسیس اندیشگاه

توسعه و به ویژه توسعۀ علمی فرایندی بدیھی نیست. چشم‌اندازی که پیشینیان ما داشته‌اند، ظاھراکافی و مؤثر نبوده است که پس از گذشت حدود ۱۵۰ سال از تأسیس اولین نھادھای علمی و آموزشی نوین ھنوز ما نتوانسته‌ایم در ھیچ زمینۀ علمی جزو سرامدان و مولدان علم باشیم و در زمینۀ توسعه نیز ھنوز به یک […]

بالا