طرح تاسیس رصدگاه اکو-کرکس

بیان مختصر طرح
در دهه های اخیر، در نقاط مختلف دنیا، دانشگران علوم زیست محیطی در تلاشند که با تاسیس ایستگاه های تحقیقاتی، که در آنها به بررسی و پایش واکنش اکوسیستم های طبیعی به تغییرات اقلیمی می پردازند، به درک بهتری از چگونگی عملکرد این اکوسیستم ها و نیز پیش بینی روند کنونی گرمایش زمین و اثرات آن بر روی تنوع زیستی بپردازند. به عنوان مثال می توان از شبکه جهانی موسوم به GLORIA نام برد که در آن گیاهان مناطق آلپی مورد پایش دائمی قرار گرفته و دینامیک آنها در ارتباط با تغییر پارامترهای اقلیمی بررسی می شود. هدف ار تاسیس رصدگاه اکوکلیماتیک کرکس در نزدیکی رصدخانه ملی ایران شناخت چگونگی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر روی تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم های مناطق کوهستانی خاور میانه است. تجربه پروژه O3HP در جنوب فرانسه نشان داده است که تاسیس چنین ایستگاه هایی می تواند باعث گرد هم آمدن دانشمندان علوم مختلف همچون علوم زمین، اخترفیزیک، اکولوژی، و هواشناس بشود. ویژگیهای آب و هوایی، اکولوژیکی و تنوع زیستی قله گرگش آن را جایگاهی ایده آل برای این ایستگاه پژوهشی ساخته است.

مجری طرح: دکتر مرتضی جمالی (سرپرست طرح) ، موسسه پژوهشهای اکولوژی و تنوع زیستی مدیترانه (IMBE).

ویراست الکترونیکی سند طرح تاسیس رصدگاه اکو-کرکس را می‌توانید اینجا باربرداری کنید!