کارگاه سبز

اولین کارگاه سبز کشور درحوزه تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و معطر با استفاده از دانش فنی تولید شده در مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در استان لرستان کلنگ زده شد. انجام این فعالیت در راستای اهداف موسسه سعیدی برای ارائه خدمات…

طرح‌های خاتمه یافته: مدیریت پساب کارخانجات تولید اسانس، گلاب و عرقیات گیاهی

این طرح با موضوع کلی حل مسئله زیست محیطی در کارخانجات تولید اسانس، گلاب و عرقیات گیاهی که معضلی جهانی است طراحی و اجرا شد. "عکس از پساب‌های رها شده" در این طرح همزمان سه هدف مهم رفع آلودگی و…

طرح تقویم گرده

گردة گیاهان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلرژی‌های رو به ازدیاد تنفسی و در زمرة مشکلات جدی بهداشت جهانی است که با کنترل یا مدیریت تماس با این ذرات می‌توان بر کیفیت زندگی بیماران تأثیر بسزایی گذاشت. تقریباً نیمی از…

شروع به کار رسمی مؤسسه‌ مطالعات پیشرفته سعیدی در دانشگاه کاشان

روز دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، طی مراسمی با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و خیر محترم مهندس علی سعیدی مؤسسة مطالعات پیشرفتة سعیدی در دانشگاه کاشان کار رسمی خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۹۵ هیئت…

شروع به کار اولین پژوهشگر پسادکتری مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در کاشان

دکتر سونیا شیدرنگ به عنوان نخستین پژوهشگر پسا‌دکتری مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدی در کاشان پذیرفته شد. ایشان که دکتری تخصصی خود را از دانشگاه بوردو فرانسه در زمینه «نخستین پراکنش فرهنگ انسان مدرن و دوره پارینه سنگی جدید در زاگرس»…

قابت تعیین هدف علمی برای تاسواره‌ها

مؤسسه مطالعات پیشرفتة سعیدی با همکاری سازمان فضایی ایران رقابت تعیین هدف علمی برای تاسواره‌ها را برگزار کرد این رقابت که با هدف تعریف مأموریت‌های علمی برای تاسواره‌ها با همکاری سازمایی فضایی ایران، مجلة نجوم و مؤسسة‌ کارآفرینان و نوابغ…

اندیشگان بحران آب، ۱۲ آبان ۹۴

اندیشگاه کاشان در چارچوب فعالیت‌های خود در زمینه‌ی هم‌اندیشی‌ها، در روز ۱۲ آبان «اندیشگانِ آب» را در قمصر در محل پژوهشکدۀ اسانس برگزار کرد. در برگزاری این اندیشگان، معاونت فرهنگی دانشگاه و شهرداری کاشان مشارکت داشتند. برای جزئیات بیشتر به…

مراسم پرده‌برداری از لوح تاسیس اندیشگاه

توسعه و به ویژه توسعۀ علمی فرایندی بدیھی نیست. چشم‌اندازی که پیشینیان ما داشته‌اند، ظاھراکافی و مؤثر نبوده است که پس از گذشت حدود ۱٥۰ سال از تأسیس اولین نھادھای علمی و آموزشی نوین ھنوز ما نتوانسته‌ایم در ھیچ زمینۀ…